FBSerwis - coraz mocniejszy silnik w maszynowni Budimeksu

19.04.2021

Przychody o 22 proc., a zysk netto aż o 130 proc. - takie wzrosty zanotował FBSerwis w 2020 r. Wyspecjalizowana w utrzymaniu infrastruktury i gospodarce odpadami spółka coraz bardziej dokłada się do wyników grupy Budimex. Plan na bieżący rok to zwiększanie skali działalności poprzez przejęcia oraz inwestycje.

„Skutki pandemii najmocniej odczuliśmy w segmencie utrzymania budynków, zwłaszcza biur i centrów handlowych. Niemniej udział tej działalności w ogólnych przychodach grupy jest niewielki, zatem nie oddziaływało to istotnie na wyniki finansowe." - zaznaczył Prezes FBSerwis, Artur Pielech. Dodał, że finalnie ubiegły rok ten segment zamknął minimalną stratą (0,1 mln zł). Natomiast pozostałe segmenty Dywizji Utrzymania Infrastruktury - utrzymanie dróg i modernizacja oświetlenia ulicznego - zanotowały skromny zysk, odpowiednio 3 mln zł oraz 0,7 mln zł. Cała Dywizja Utrzymania Infrastruktury wygenerowała 200,4 mln zł przychodów wobec 182,5 mln zł rok wcześniej. Na utrzymanie dróg przypadło 137,8 mln zł, utrzymanie budynków - 35,6 mln zł, a na modernizację oświetlenia pozostałe 27 mln zł.

„Mimo ostatnich zawirowań na rynku utrzymania budynków, związanych z pandemią i renegocjacją umów z klientami biurowymi i handlowymi, najpewniej będziemy chcieli w tym segmencie się wzmocnić i przejąć inną firmę." - zapowiedział Pielech. Jak wyjaśnił, FBSerwis w tym sektorze, który jest stosunkowo mało kapitałochłonny, widzi swego rodzaju stabilizator dla Dywizji Utrzymania Infrastruktury.

Cały artykuł dostępny jest na portalu WNP.