FBSerwis reorganizuje swoje struktury

19.09.2017

FBSerwis optymalizuje swoją strukturę organizacyjną, aby lepiej odpowiadać na zmieniające się wymagania rynku oraz zapewnić stabilną perspektywę rozwoju. Aktualizacja modelu operacyjnego spółki stanowi także przygotowanie do zapowiadanego już w ubiegłym roku przejęcia w branży usług utrzymania obiektów przemysłowych.

FBSerwis S.A., polska firma realizująca kompleksowe usługi infrastrukturalne, reorganizuje swoją strukturę łącząc kompetencje i zasoby dwóch jednostek organizacyjnych: dywizji Facility Management (FM) i części dywizji Utrzymania Infrastruktury odpowiedzialnej za modernizację oświetlenia ulicznego. Bez zmian w nowym modelu operacyjnym pozostaje dywizja Usług Środowiskowych, odpowiedzialna za gospodarkę odpadami.

Nowa struktura ma służyć ułatwieniu wprowadzania na rynek przez FBSerwis nowych usług związanych z efektywnością energetyczną dla obiektów oraz dla oświetlenia ulicznego. Dodatkowo zostaną zrealizowane znaczne synergie kosztowe.

Wprowadzane zmiany mają na celu podniesienie efektywności operacyjnej spółki i skoncentrowanie się na zdobywaniu dużych kontraktów, ze szczególnym uwzględnieniem projektów modernizacji oświetlenia ulicznego, modernizacji zużycia energii cieplnej i elektrycznej w budynkach. Są to produkty zapisane w strategii FBSerwis, którą realizujemy od 2016 roku. Widzimy możliwość łączenia kompetencji w tym zakresie i oferowania nowoczesnych rozwiązań, których efektem są oszczędności na kosztach energii tak dla klientów infrastrukturalnych (miasta i gminy oraz GDDKiA) oraz dla klientów kubaturowych (biura, centra handlowe, obiekty przemysłowe). Dodatkowo, przynajmniej, jeśli chodzi o utrzymanie budynków, chcemy się skoncentrować na obecności w dużych miastach, gdzie posiadamy już odpowiednią liczbę kontraktów, czyli tzw. masę krytyczną.” – powiedział Artur Pielech, Prezes Zarządu FBSerwis S.A.

Nadal poszukujemy kandydatów do przejęcia w zakresie utrzymania technicznego obiektów przemysłowych. Liczymy, że wejście w ten segment rynku poprzez akwizycję przedsiębiorstwa o odpowiedniej skali, dałoby nam możliwość zaoferowania usług FM, z których słynie na świecie Grupa Ferrovial, szerokiej gamie klientów przemysłowych w naszym kraju.”- dodał Prezes FBSerwis.

Dywizją Utrzymania Infrastruktury, rozbudowaną o zasoby i portfel kontraktów Facility Management, będzie kierował Wiceprezes Zarządu Spółki, Grzegorz Cioch. Posiada on kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu i doradztwie zarządom polskich i międzynarodowych firm działających w wielu branżach, a od 2013 r. z sukcesem prowadzi strategiczne kontrakty FBSerwis w zakresie utrzymania i zarządzania infrastrukturą oraz modernizacji oświetlenia ulicznego.

Połączone biznesy FM i utrzymania infrastruktury powinny wygenerować w roku 2017 przychody na poziomie 100 mln PLN przy zatrudnieniu na poziomie ponad 500 osób. W ramach rozbudowanej dywizji Utrzymania Infrastruktury, podległy mi zespół będzie w stanie oferować klientom kompleksowe usługi utrzymania i efektywności wewnątrz budynków, a z drugiej strony utrzymania całorocznego ciągów komunikacyjnych, oświetlenia, dróg na zewnątrz budynków. Uważam, że jest to szczególnie interesujące dla obiektów o dużej skali i zajmujących duże obszary terenu.” - powiedział Grzegorz Cioch, Wiceprezes Zarządu FBSerwis S.A.