FBSerwis Wrocław

FBSerwis Wrocław sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i przemysłowych, na zlecenie klientów zarówno publicznych, jak i prywatnych. Dodatkowo firma specjalizuje się w usługach letniego oraz zimowego utrzymania i oczyszczania dróg oraz terenów zielonych. Spółka działa w obrębie województwa dolnośląskiego i zatrudnia kilkaset osób.

Dane spółki:
FBSerwis Wrocław sp. z o.o.
ul. Atramentowa 10, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, KRS 0000052775, NIP 898 10 05 431, REGON 930415422
Kapitał zakładowy: 22.000.000,00 PLN, wpłacony w całości

Obsługę zapewnia Centrala spółki zlokalizowana na Bielanach Wrocławskich oraz trzy zakłady zamiejscowe posiadające własne bazy transportowo--magazynowe.

Centrala Bielany Wrocławskie

ul. Atramentowa 10
Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce
tel. 71 328 70 36
wroclaw@fbserwis.pl

Zakład Środa Śląska

ul. 1 Maja 7
55-300 Środa Śląska
tel. 71 317 20 67
srodaslaska@fbserwis.pl

Zakład Oława

ul. 3 Maja 30
55-200 Oława
tel. 71 313 48 50
olawa@fbserwis.pl

Instalacja komunalna:

FBSerwis Wrocław sp. z o.o.
Kryniczno 93
55-300 Środa Śląska

PRZETWARZANIE ODPADÓW

FBSerwis Wrocław jest właścicielem i zarządzającym instalacją komunalną zlokalizowaną w Krynicznie w gminie Środa Śląska (województwo dolnośląskie). Przetwarzanie odpadów odbywa się metodą mechaniczno-biologiczną, a moc przerobowa to odpowiednio: 105 tys. ton/rok dla instalacji mechanicznej oraz 50 tys. ton/rok dla instalacji biologicznej. Zakład przyjmuje i przetwarza odpady komunalne z okolicznych gmin oraz z metropolii wrocławskiej.

Zastosowanie nowoczesnych metod separacji minimalizuje wpływ procesu przetwarzania odpadów na środowisko naturalne, a także pozwala efektywnie odzyskiwać materiały, które mogą zostać ponownie użyte. Planowana modernizacja powstałej w 2013 roku instalacji umożliwi zwiększenie odzysku surowców i materiałów nadających się do recyklingu, co przyczyni się do redukcji ilości odpadów trafiających na składowiska. Dodatkowo, modernizacja umożliwi produkowanie paliw alternatywnych, których wykorzystywanie w zastępstwie paliw kopalnych, ogranicza pogłębianie się zjawiska efektu cieplarnianego. Od 2018 roku FBSerwis Wrocław posiada certyfikat ISO 9001 (system zarządzania jakością) oraz ISO 14001 (system zarządzania środowiskowego).

ODBIÓR ODPADÓW

FBSerwis Wrocław realizuje kontrakty z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Wrocławia (Krzyki) oraz gmin Środa Śląska i Brzeg Dolny, odbioru odpadów z terenu Związku Międzygminnego Ślęza-Oława i gminy Strzelin, a także odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i przemysłowych na zlecenie klientów komercyjnych.

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

Firma świadczy również usługi letniego oraz zimowego oczyszczania na terenie Wrocławia (Krzyki, Stare Miasto) oraz miasta i gminy Środa Śląska, a także letniego utrzymania dróg w Oławie. Dbając o czystość i porządek wykorzystujemy nowoczesne i ekologiczne pojazdy, z których zdecydowana większość napędzana jest sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub spełnia restrykcyjną normę emisji spalin - Euro6. Na Rynku we Wrocławiu, który jest jedną z najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych regionu, wsparcie realizacji usług zapewnia cichy i dyskretny pojazd elektryczny. W miejscach trudnodostępnych dla pojazdów, stosowane jest oczyszczanie ręczne.

Klauzula Informacyjna RODO