FBSerwis Wrocław

FBSerwis Wrocław sp. z o. o. jest właścicielem i zarządzającym instalacją komunalną zlokalizowaną w Krynicznie w gminie Środa Śląska (województwo dolnośląskie). Przetwarzanie odpadów odbywa się tu metodą mechaniczno-biologiczną, a moc przerobowa to odpowiednio: 105 tys. ton/rok dla instalacji mechanicznej oraz 50 tys. ton/rok dla instalacji biologicznej. Zakład przyjmuje i przetwarza odpady komunalne z okolicznych gmin oraz z metropolii wrocławskiej.

Zastosowanie nowoczesnych metod separacji minimalizuje wpływ procesu przetwarzania odpadów na środowisko naturalne, a także pozwala efektywnie odzyskiwać materiały, które mogą zostać ponownie użyte. Planowana modernizacja powstałej w 2013 roku instalacji umożliwi zwiększenie odzysku surowców i materiałów nadających się do recyklingu, co przyczyni się do redukcji ilości odpadów trafiających na składowiska. Dodatkowo, modernizacja umożliwi produkowanie paliw alternatywnych, których wykorzystywanie w zastępstwie paliw kopalnych, ogranicza pogłębianie się zjawiska efektu cieplarnianego.

Dane spółki:
FBSerwis Wrocław sp. z o.o.
ul. Atramentowa 10, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, KRS 0000052775, NIP 898 10 05 431, REGON 930415422
Kapitał zakładowy: 22.000.000,00 PLN, wpłacony w całości

Adres instalacji komunalnej:
FBSerwis Wrocław sp. z o.o.
Kryniczno 93, 55-300 Środa Śląska

Klauzula Informacyjna RODO