FBSerwis SA

Dywizja Usług Środowiskowych FBSerwis SA realizuje szereg usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych i przemysłowych na zlecenie klientów zarówno publicznych, jak i prywatnych. Dodatkowo specjalizujemy się w zakresie letniego oraz zimowego utrzymania terenów zewnętrznych (utrzymania czystości, odśnieżania) oraz likwidacji dzikich wysypisk.

Dane spółki:
FBSerwis SA
ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000421036, NIP 527 267 60 62, REGON 146097236
Kapitał zakładowy: 157.100.000,00 PLN, wpłacony w całości
tel.: 22 623 63 80
fbserwis@fbserwis.pl

Biura lokalne:

Kluczbork
tel.: 515 080 249

Łódź
tel.: 42 280 79 60

Poznań
tel.: 61 679 33 63

Swarzędz
tel. 502 168 114

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Świadczymy usługi odbioru odpadów komunalnych - zmieszanych oraz selektywnie zbieranych, od gmin. Wspólnie z naszymi klientami opracowujemy najbardziej optymalne rozwiązania w zakresie ich zbierania, gromadzenia oraz bezpiecznego postępowania z odpadami.

Kontakt dla klientów samorządowych:
Zuzanna Niziołek
Dyrektor Zespołu Kontraktów
tel.: +48 798 584 872
zuzanna.niziolek@fbserwis.pl

ODBIÓR ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

Posiadamy doświadczenie w świadczeniu usług z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności: odpadów poprodukcyjnych, opakowaniowych i niebezpiecznych oraz surowców wtórnych. Obsługujemy m.in. zakłady przemysłowe, centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe, magazyny, centra logistyczne oraz budowy. Wśród klientów komercyjnych, których obsługujemy, znaczną część stanowią duże zakłady produkcyjne lub centra logistyczne, takie jak: Decathlon, Jungheinrich, Selgros, Sonoco Kutno czy Wars.

Kontakt dla klientów komercyjnych:
Anita Sawicka
Dyrektor ds. Odpadów Przemysłowych
tel.: +48 797 301 423
anita.sawicka@fbserwis.pl

Klauzula Informacyjna RODO