Kontakt

Dane kontaktowe

Centrala

FBSerwis SA
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa

telefon: 22 623 63 80
fax: 22 623 60 34
email: fbserwis@fbserwis.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy, XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000421036
NIP 527 267 60 62
REGON 146097236
Kapitał zakładowy: 88.000.000,00 PLN, wpłacony w całości

Dział Facility Managment:
Kompleksowa Obsługa Nieruchomości

Hubert Szymański
Business Development Director
email: hubert.szymanski@fbserwis.pl

Dział Usług Środowiskowych:
telefon: 22 623 63 80

Odbiór odpadów w Poznaniu:
przejdź na stronę dedykowaną

Dział Utrzymania Infrastruktury
tel.: 22 623 63 80

Odbiór odpadów w Łodzi:
przejdź na stronę dedykowaną

Formularz kontaktowy