Zarząd FBSerwis

Artur Pielech

CEO i Prezes Zarządu FBSerwis SA

Od listopada 2012 r. wiceprezes zarządu, od lipca 2014 r. prezes zarządu i dyrektor generalny FBSerwis SA, polskiej firmy założonej przez Ferrovial Services i Budimex S.A. Firma działa w obszarze gospodarki odpadami, utrzymania infrastruktury, Total Facility Management i efektywności energetycznej.

Zawodową karierę rozpoczął w 1996 r. w konsultingu, od r. 2001 w zespole Roland Berger Strategy Consultants. Był odpowiedzialny zarówno za rozwój obecności firmy na polskim rynku, jak i za doskonalenie metod zarządzania w regionie CEE. W tym czasie polska filia powiększyła się pięciokrotnie. Podczas jego pracy w CTL Logistics, gdzie był wiceprezesem zarządu i dyrektorem ds. sprzedaży i rozwoju, firma – jako jedna z nielicznych – wyszła zwycięsko z kryzysu ekonomicznego w 2008 r. Następnie, Artur Pielech przez ponad 2 lata pełnił funkcję dyrektora wykonawczego w RUCH SA. Nadzorując prace zespołu ponad 600 osób, zbudował i wdrożył strategię hurtowej dystrybucji FMCG i prasy.

Jest absolwentem Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Gdańskiej na kierunku Zarządzania Procesami Produkcyjnymi.

Wojciech Smołka

Dyrektor Dywizji Usługi Środowiskowe, Wiceprezes Zarządu FBSerwis SA

Wojciech Smołka odpowiada za rozwój projektów w zakresie odbioru i przetwarzania odpadów komunalnych oraz usług środowiskowych.

Karierę zawodową zaczynał jako pracownik naukowy w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. W latach 1999-2014 zarządzał firmami w różnych dziedzinach gospodarki komunalnej: MPGM Sp. z o.o., PUK Sp. z o.o. , ESTA Sp. z o.o., PUK van Gansewinkel Dolny Śląsk Sp. z o.o., Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. oraz grupy Veolia Usługi dla Środowiska S.A.

Wojciech Smołka jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej. Wykształcenie uzupełniał na University of Minnesota/Institute of Public Affairs w Minneapolis na kierunkach: zarządzanie projektami, zarządzanie finansowe, restrukturyzacja przemysłu i transfer technologii. Posiada licencję zarządcy nieruchomości i certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie rzeczy.

Równolegle pełni również funkcję Prezesa Zarządu w spółkach córkach: FBSerwis Dolny Śląsk Sp. z o.o., FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o., FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. oraz FBSerwis Wrocław Sp. z o.o., zajmujących się odbiorem, przetwarzaniem i zagospodarowaniem odpadów.

Iwona Frączkowska

Dyrektor ds. Personalnych, Członek Zarządu FBSerwis SA

Iwona Frączkowska jest absolwentką Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Ukończyła również studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku Psychologia Społeczna w Zarządzaniu Rozwojem Organizacji a także liczne szkolenia korporacyjne w obszarze przywództwa, zarządzania, zagadnień związanych z HR.

Iwona Frączkowska posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe. Z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi związana jest od 17 lat, a swoje doświadczenie HR-owe zdobywała w takich firmach jak Vattenfal Sp. z o.o., Carlsberg Polska S.A., czy G4S Holdings (Polska) Sp. z o.o., gdzie jako Dyrektor ds. Personalnych przez 7 lat była odpowiedzialna za politykę personalną w grupie 7 spółek kapitałowych zatrudniających blisko 10.000 pracowników. Z FBSerwis S.A. Iwona Frączkowska związana jest od stycznia 2015.

Karolina Szymczak

Dyrektor Działu Prawnego, Członek Zarządu FBSerwis SA

Karolina Szymczak dołączyła do FBSerwis w październiku 2015 r. i odpowiada za obsługę prawną FBSerwis S.A. oraz spółek z grupy FBSerwis. Wcześniej przez 5 lat była związana z kancelarią Domański Zakrzewski Palinka, gdzie od 2013 r. zajmowała stanowisko Senior Associate.

Karolina Szymczak ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała prawo na Uniwersytecie w Ratyzbonie (Niemcy) oraz Grenadzie (Hiszpania). Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach z zakresu gospodarki odpadami.

Ferdynand Waliszewski

Dyrektor Dywizji Utrzymania Infrastruktury, Członek Zarządu FBSerwis SA

Ferdynand Waliszewski dołączył do FBSerwis 1 października 2018 r. i odpowiada za dywizję utrzymania infrastruktury, realizującą kontrakty związane z bieżącym utrzymaniem oraz remontami infrastruktury drogowej, obsługą techniczną budynków (Facility management) oraz oświetleniem ulicznym.

Ferdynand Waliszewski jest związany z rynkiem infrastruktury transportu od ponad 20 lat. Karierę zawodową rozwijał między innymi w NCC Roads Polska Sp. z o.o., EUROVIA Polska S.A. oraz w TORPOL S.A. Ferdynand Waliszewski jest absolwentem Politechniki Poznańskiej na kierunku budownictwo o specjalności budowa i eksploatacja autostrad. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania na Uniwersytecie w Rennes we Francji i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada uprawnienia budowlane i jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.