O spółce

Założona przez Ferrovial Services Ltd. i Budimex S.A. firma FBSerwis pomaga swoim klientom przedłużać cykl życia budynków i infrastruktury, optymalizować koszty utrzymania i podnosić efektywność energetyczną oraz dbać o środowisko naturalne i zrównoważony rozwój lokalnych społeczności w zakresie utrzymania technicznego i modernizacji budynków i obiektów przemysłowych,infrastruktury drogowej i oświetlenia oraz usług środowiskowych.

Zarząd FBSerwis SA informuje, że dnia 3 lipca 2019 r. Budimex SA stał się jedynym akcjonariuszem FBSerwis SA. Zmiana ta związana jest z wykonaniem umowy nabycia 51% akcji FBSerwis SA zawartej 2 lipca 2019 przez Budimex SA i Ferrovial Services International.

Poznaj nasze usługi zintegrowane.

Więcej w zakładce Realizacje.