Wystartowała kampania „Zwolnij! Pracujemy dla Ciebie”

18.10.2017

FBSerwis rozpoczęła kampanię pod nazwą "Zwolnij! Pracujemy dla Ciebie", aby poprawić bezpieczeństwo swoich pracowników drogowych. Głównym celem akcji jest zapewnienie maksimum bezpieczeństwa osobom pracującym na drogach, poprzez informowanie kierowców o pracach utrzymaniowych oraz interwencyjnych prowadzonych na odcinkach dróg obsługiwanych przez FBSerwis, a także uświadomienie kierowcom, w jaki sposób ich kultura jazdy może wpływać na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

W ramach kampanii firma przygotowała System Komunikacji o Pracach Interwencyjnych (SKOPI), który funkcjonuje w ramach aplikacji Yanosik. Dzięki SKOPI, na ekranach telefonów wszystkich użytkowników aplikacji, którzy znajdą się w obszarze trwających prac interwencyjnych i utrzymaniowych, są wyświetlane odpowiednie komunikaty o tych pracach, zamieszczane na bieżąco przez pracowników FBSerwis. Kampania zostanie uzupełniona o sondę badawczą, która pokaże socjologiczny aspekt problemu. Przygotowana zostanie również seria poradników i instrukcji związanych z prawidłowym zachowaniem kierowców na polskich drogach.

Jak użytkownicy aplikacji widzą komunikaty SKOPI?

Obecnie na ekranach telefonów użytkowników aplikacji wyświetlane są dwa rodzaje komunikatów: Zachowaj ostrożność - Prace drogowe oraz Zachowaj ostrożność - Koszenie traw. Pierwszy z komunikatów jest równoznaczny z tym, że użytkownicy dróg mogą spodziewać się w niedalekiej odległości prac interwencyjnych lub utrzymaniowych, prowadzonych aktualnie w obrębie jezdni, na poboczach lub w bliskiej odległości od drogi. Drugi informuje natomiast o pracownikach drogowych znajdujących się na pasach zieleni lub poboczach.

„FBSerwis realizuje kontrakt całorocznego utrzymania dróg na odcinkach tras S6 (obwodnica Trójmiasta), S7 (Południowa Obwodnica Gdańska) i dróg krajowych 6, 7, 20 i 55 . Kontrakt na rzecz gdańskiego oddziału GDDKiA trwa od stycznia 2016 roku. Zarówno dostępne dane, jak i wieloletnie doświadczenie, pozwalają nam odnotować pewne niepokojące sygnały. Pomimo prawidłowego zabezpieczania miejsc prac interwencyjnych rośnie liczba wypadków, także z udziałem naszych pracowników. W związku z tym, wyszliśmy z pomysłem realizacji kampanii zwiększającej bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg. Liczba wypadków z udziałem służb utrzymaniowych i interwencyjnych powinna zostać jak najszybciej zmniejszona. Zero wypadków z udziałem naszych pracowników - to nasz priorytet.” - mówi Artur Pielech, prezes spółki FBSerwis S.A.

„Mamy świadomość, że mamy do czynienia z rosnącym problemem. W ostatnim czasie, wraz z rozwojem infrastruktury transportowej, rośnie liczba robót drogowych i prac utrzymaniowych. Wraz z rozwojem sieci dróg, a w szczególności rosnącą długością dróg najwyższych klas, ich użytkownicy przyzwyczajają się do jazdy z coraz większą prędkością. Zatem gdy na drodze krajowej czy ekspresowej nagle występuje znaczne ograniczenie prędkości wynikające z prac utrzymaniowych lub interwencji, niektórym kierowcom nie przychodzi do głowy, by zdjąć nogę z gazu. Osoby zatrudnione w ramach tych prac są narażone na szereg zagrożeń. Uważamy, że w Polsce występuje silna potrzeba zrealizowania tego typu kampanii.” – komentuje Grzegorz Cioch, wiceprezes zarządu FBSerwis S.A., odpowiedzialny za pion zarządzania i utrzymania infrastruktury.

FBSerwis S.A. realizuje kontrakty zlecone przez GDDKiA, obejmujące bieżące utrzymanie ponad 1300 km dróg krajowych i autostrad, świadczy usługi w zakresie modernizacji infrastruktury oświetleniowej, odbioru odpadów komunalnych oraz utrzymuje technicznie obiekty komercyjne i przemysłowe o łącznej powierzchni ponad 1 mln m² w całej Polsce.