FBSerwis Kamieńsk

FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. jest właścicielem i zarządzającym instalacją mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych o mocy przerobowej 120 tys. ton/rok dla instalacji mechanicznej i 50 tys. ton/rok dla instalacji biologicznej, wraz z linią do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) o mocy 60 tys. ton/rok oraz składowiskiem odpadów poprocesowych zlokalizowanym w miejscowości Ruszczyn w gminie Kamieńsk (woj. łódzkie).

Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), oddana do użytku w połowie 2015 roku, jest najnowocześniejszą instalacją tego typu w całym woj. łódzkim. Jej budowa została sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (NFOŚ). Zakład Zagospodarowania Odpadów w Ruszczynie jest jednym z najnowocześniejszych tego typu zakładów w Polsce. Oprócz mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, w tej innowacyjnej instalacji można produkować paliwo alternatywne, przyczyniając się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych.

Dane spółki:
FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o.
ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000140129, NIP 7721981084, REGON 590740205
Kapitał zakładowy 400 000,00 PLN, wpłacony w całości

Klauzula Informacyjna RODO