KONTAKT

FBSerwis Karptia sp. z o.o.
Zakład w Tarnowie

Biuro: 33-100 Tarnów, ul. Odległa 8
e-mail: karpatia@fbserwis.pl
tel./fax.: 14 626 35 40, 14 627 59 73

Dojazd komunikacją miejską: 0, 1, 2, 11, 12, 33

Baza (dyspozytor): 33-100 Tarnów, ul. Fabryczna 20
e-mail: tarnow@fbserwis.pl
tel./fax.: 14 621 45 85

Dojazd komunikacją miejską: 9, 12, 24, 33, 222, 224, 229, 239,

FBSerwis Karptia sp. z o.o.
33-100 Tarnów, ul. Odległa 8
e-mail: karpatia@fbserwis.pl
tel./fax.: 14 626 35 40, 14 627 59 73

Sąd Rejonowy dla Miasta Krakowa, XII Wydział Gospodarczy

KRS 0000047175, NIP 8731014995
REGON 850384270
Kapitał zakładowy: 13.000.000,00 PLN, wpłacony w całości

Klauzula Informacyjna RODO


Formularz kontaktowy