#

Samorządy

Samorządy

Usługi dedykowane samorządom

Realizujemy kontrakty na odbiór odpadów od prawie miliona mieszkańców na terenie ponad 30 gmin zlokalizowanych w 6 województwach. Do każdego nowego kontraktu prowadzimy lokalne rekrutacje, co przekłada się na większe zaangażowanie naszych pracowników. Prowadzimy 4 nowoczesne instalacje komunalne (w woj. łódzkim, małopolskim oraz dwie w woj. dolnośląskim), a także posiadamy dwa składowiska odpadów.

odbiór, transport i przetwarzanie
odpadów komunalnych
i przemysłowych

letnie i zimowe
utrzymanie czystości

utrzymanie zieleni

Posiadamy rozbudowaną flotę pojazdów, która składa się między innymi z nowoczesnych i ekologicznych pojazdów o niskiej (spełniające normę EURO 6) lub zerowej emisji spalin. Wybieramy pojazdy doskonale wyposażone oraz zwrotne, co jest szczególnie istotne w przypadku konieczności manewrowania w wąskich uliczkach lub ograniczonej przestrzeni dojazdów do posesji. Systemy czujników i kamer zapewniają bezpieczeństwo naszym pracownikom oraz osobom postronnym.

Działamy dla dobra społeczności lokalnej i środowiska

Jesteśmy firmą, która realizuje strategię społecznej odpowiedzialności (CSR), dlatego dbamy o pozytywne relacje z lokalną społecznością oraz realizujemy nasze usługi w poszanowaniu dla środowiska naturalnego. Zatrudniamy lokalnie. Angażujemy się społecznie poprzez realizowanie wielu akcji edukacyjnych dedykowanych dzieciom i młodzieży szkolnej oraz udzielanie wsparcia lokalnym instytucjom (m.in. jednostkom ochotniczej straży pożarnej i szpitalom).

W latach 2015-2020 zrealizowaliśmy 7 edycji konkursów proekologicznych dla dzieci i młodzieńcy: 3 w Poznaniu, 3 we Wrocławiu oraz po jednym w Łodzi i Kamieńsku. Wzięło w nich udział 2000 uczestników, którzy nadesłali 1300 prac. W każdym z nich przy wyborze laureatów angażowaliśmy członków społeczności lokalnych – w internetowych głosowaniach wzięło udział ponad 1,5 miliona osób.

Pozostałe usługi

Zajmujemy się letnim i zimowym utrzymaniem czystości. Do realizacji powierzonych nam zadań wykorzystujemy zamiatarki drogowe jak i chodnikowe, a także pługi śnieżne o niskiej emisji spalin oraz pyłów drobnych PM10. W miejscach trudno dostępnych proponujemy doczyszczanie ręczne realizowane przez nasze brygady.

Świadczymy usługi mycia i dezynfekcji pojemników, wiat przystankowych oraz innych elementów infrastruktury. Skuteczność czyszczenia i efektywność realizacji zleceń osiągamy dzięki zastosowaniu profesjonalnego sprzętu oraz doświadczeniu i zaangażowaniu naszych pracowników.

Oferujemy również usługi zarządzania infrastrukturą oświetleniową, obsługi technicznej obiektów oraz utrzymania infrastruktury drogowej.