#

Klienci biznesowi i przemysłowi

Klienci biznesowi i przemysłowi

Usługi z zakresu gospodarki odpadami

Świadczymy usługi odbioru surowców wtórnych, odpadów komunalnych, przemysłowych i pobudowlanych od klientów komercyjnych oraz z obiektów przemysłowych, doradztwa i prowadzenia ewidencji odpadów w bazie BDO, a także kompleksowego zarządzania gospodarką odpadami na zlecenie klienta. Mamy bogate doświadczenie w zakresie letniego oraz zimowego utrzymania terenów zewnętrznych (utrzymania czystości, odśnieżania) oraz likwidacji dzikich wysypisk.

Nasze usługi

 • Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów:

   odpady przemysłowe

   surowce wtórne

   odpady pobudowlane/ poremontowe (gruz, płyty gipsowo-kartonowe, wełna mineralna)

   odpady niebezpieczne

   odpady komunalne

   zużyte opony

   odpady wielkogabarytowe

 • Usługi porządkowe:

   letnie utrzymanie czystości ulic, placów, parkingów, terenów wewnątrzzakładowych (mechaniczne i ręczne oczyszczanie, zamiatanie mechaniczne)

   zimowe utrzymanie czystości oraz odśnieżanie ulic, placów, parkingów, terenów wewnątrzzakładowych (przy użyciu pługopiaskarek drogowych oraz brygad ręcznego odśnieżania)

   mechaniczne i ręczne oczyszczanie oraz koszenie terenów zielonych

   likwidacja dzikich wysypisk


Zaufali nam

Posiadamy nowoczesna flotę

Nieustanie rozbudowujemy i unowocześniamy naszą flotę, w skład której wchodzą samochody ciężarowe i specjalistyczne. Wszystkie nasze nowe pojazdy spełniają rygorystyczne normy emisji spalin EURO 6. Pojazdy wykorzystywane są bezpośrednio w działalności operacyjnej firmy, dlatego dbamy o ich wysoki standard techniczny. Dbając o środowisko systematycznie zwiększamy liczbę posiadanych pojazdów napędzanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) oraz pojazdów z napędem elektrycznym. Dysponujemy m.in. samochodami typu bramowce, hakowce, śmieciarki, samochody dostawcze z windą, ładowarki, zamiatarki i polewaczki drogowe.

Oferta dostosowana do potrzeb wielu branży

Doświadczenie zdobyte podczas obsługi różnego rodzaju branż, wiedza ekspercka z zakresu gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska, a także rozbudowane zaplecze organizacyjno-sprzętowe umożliwia nam świadczenie usług na najwyższym poziomie.

Wybrane branże, dla których pracujemy:

branża produkcyjna

branża spożywcza

branża automotive

centra handlowe
i sklepy wielkopowierzchniowe

branża drukarska

branża budowlana

magazyny i centra logistyczne

hurtownie

W zakładach naszych klientów przeprowadzamy audyty pozwalające na wdrażanie rozwiązań, które podnoszą efektywność zagospodarowania odpadów. Pomagamy w wyborze właściwych kontenerów, urządzeń zmniejszających objętość odpadów oraz organizacji miejsc gromadzenia odpadów.

Dzierżawa sprzętu

Naszym klientom możemy zaoferować dzierżawę pojemników o zróżnicowanej wielkości, kontenerów stalowych otwartych i zamkniętych, zbiorników IBC, stojaków, skrzyniopalet, pojemników ASP, beczek przeznaczonych do gromadzenia odpadów niebezpiecznych oraz worków typu „BigBag”. Dostarczamy również maszyny (prasy hydrauliczne, belownice, prasokontenery, zasobniki, zagęszczarki) zróżnicowane pod względem pojemności oraz personalizowane zgodnie z oczekiwaniami klientów (kolor + obradowanie). Uzyskiwana za ich pomocą kompresja odpadów przynosi korzyści nie tylko w wymiarze ekologicznym, ale również ekonomicznym.

Odpowiedzialne postępowanie z odpadami

Naszym priotytetem jest pozyskiwanie z odpadów jak najwięcej surowców wtórnych. Jedynie to, co nie nadaje się do recyclingu, trafia do naszych instalacji lub na składowiska.

Nasze instalacje to nowoczesne obiekty zapewniające wysoką efektywność przetwarzania oraz spełniające rygorystyczne normy oddziaływania na środowisko naturalne.

Do transportu odpadów wykorzystujemy nowoczesną flotę pojazdów spełniających rygorystyczne normy emisji spalin (Euro 6) lub zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG).

W Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Ruszczyn (FBSerwis Kamieńsk) posiadamy innowacyjną linię do produkcji paliwa alternatywnego (RDF), które stanowi substytut paliw kopalnych, przyczyniając się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych.

Skontaktuj się z nami

Odbiór odpadów przemysłowych/ klienci sieciowi:

zapytania@fbserwis.pl

Kamil Zazay

Kierownik Działu Handlowego i Rozwoju

kamil.zazay@fbserwis.pl
województwo dolnośląskie, opolskie i śląskie

Tomasz Skąpski

Specjalista ds. handlowych

tomasz.skapski@fbserwis.pl
tel.: + 48 508 730 030

województwo dolnośląskie, opolskie i śląskie