FBSerwis Odbiór

FBSerwis Odbiór oferuje usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych. Spółka posiada stosowne decyzje administracyjne umożliwiające jej świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów - w szczególności wpisy do właściwych rejestrów działalności regulowanej oraz Bazy Danych Odpadowych (BDO).

Obecnie FBSerwis Odbiór koncentruje swoją działalność na terenie województw dolnośląskiego i podkarpackiego. W przyszłości spółka jest zainteresowana dalszym rozwojem działalności w zakresie obsługi nieruchomości niezamieszkałych.

Dane spółki:
FBSerwis Odbiór
ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000847734, NIP 5272930164, REGON 386379658

tel.: 22 623 63 80
fax: 22 623 60 34
woj.: dolnośląskie: oferty.wroclaw@fbserwis.pl
woj.: podkarpackie: karpatia@fbserwis.pl

Klauzula Informacyjna RODO