FBSerwis Karpatia

Początki firmy sięgają 1995 roku. W ciągu 25-letniej historii spółka wyspecjalizowała się w świadczeniu usług komunalnych w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów, utrzymania dróg, a także utrzymania terenów zielonych. W 2017 r. firma weszła w skład Grupy FBSerwis i przyjęła obecną nazwę – FBSerwis Karpatia sp. z o.o.

Dane spółki:
FBSerwis Karpatia sp. z o. o.
ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów

tel. 14 626 35 40, 14 627 59 73
e-mail: karpatia@fbserwis.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000047175, NIP 8731014995, REGON 850384270, Kapitał zakładowy 13 000 000,00 PLN, wpłacony w całości

PRZETWARZANIE ODPADÓW

W 2014 r. spółka zakończyła największą w swojej historii inwestycję polegającą na budowie i uruchomieniu Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), posiadającej obecnie status Instalacji Komunalnej. W 2016 roku uruchomiono stację demontażu odpadów wielkogabarytowych, głównie na potrzeb kilkunastu obsługiwanych gmin.

Instalacja Komunalna

  • przetwarzanie głównie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów wstępnie posegregowanych
  • roczna moc przerobowa 51 000 Mg
  • 33-100 Tarnów, ul. Komunalna 20A, tel. 14 626 35 40 (biuro Tarnów)

Stacja demontażu

  • przetwarzanie w procesie demontażu odpadów wielkogabarytowych
  • roczna moc przerobowa 3 000 Mg
  • 33-100 Tarnów, ul. Fabryczna 20A, tel. 14 621 45 85 (biuro Tarnów)

ODBIÓR ODPADÓW

Spółka specjalizuje się w odbiorze odpadów komunalnych. Obecnie obsługuje ponad 200 tys. mieszkańców na terenie ponad 190 miejscowości. Dodatkowo FBSerwis Karpatia obsługuje kilkaset podmiotów gospodarczych oraz instytucji na terenie dwóch województw (małopolskiego i podkarpackiego). Obsługę zapewniają cztery zakłady posiadające własne bazy transportowo-magazynowe.

Zakład Tarnów

33-100 Tarnów
ul. Fabryczna 2
tel. 14 626 35 40
tarnow@fbserwis.pl

Zakład Rzeszów

35-322 Rzeszów
ul. Ciepłownicza 5
tel. 17 863 45 18
rzeszow@fbserwis.pl

Zakład Przemyśl

37-700 Przemyśl
ul. Bakończycka 7
tel. 16 675 15 41
przemysl@fbserwis.pl

Zakład Krosno

38-458 Chorkówka
Szczepańcowa
ul. Przemysłowa 7
tel. 13 436 81 61
krosno@fbserwis.pl

dojazd wyłącznie od strony Krosna od ul. Lotników

Klauzula Informacyjna RODO