Proces rekrutacji

CENTRALA

Selekcja aplikacji

Po otrzymaniu aplikacji od kandydatów dział HR wraz z bezpośrednim przełożonym przeprowadzają analizę wszystkich CV od kandydatów. Podczas selekcji brane są pod uwagę wymagania stawiane kandydatowi na konkretne stanowisko pracy, między innymi doświadczenie zawodowe, wykształcenie i znajomość języków obcych.

Wskazówka: Jeżeli chcesz, aby Twoja aplikacja została przez nas wybrana, starannie przygotuj dokumenty aplikacyjne.

Rozmowa kwalifikacyjna z działem HR i bezpośrednim przełożonym

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, podczas której spotkają się z przedstawicielem działu HR i bezpośrednim przełożonym. W trakcie rozmowy między innymi są poruszane tematy dotyczące motywacji kandydata do podjęcia nowej pracy, jego wcześniejszego doświadczenia i kompetencje.

Wskazówka: Rozmowa kwalifikacyjna to nie tylko odpytywanie. Bierz w niej aktywny udział, aby jak najwięcej dowiedzieć się o danym stanowisku pracy.

Testy i pozyskanie referencji dla wybranych stanowisk

Dla kluczowych stanowisk przeprowadzamy testy kompetencyjne oraz prosimy o referencje z poprzedniego miejsca pracy. Taka praktyka umożliwi nam wyselekcjonowanie najlepszych kandydatów.

Wskazówka: Testy są dopasowane do stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja i sprawdzają tylko i wyłącznie niezbędne kompetencje.

Rozmowa kwalifikacyjna z Dyrektorem Działu

Celem tej rozmowy jest ostateczna weryfikacja profilu kandydata pod kątem dopasowania do zespołu, w którym ma pracować oraz jego predyspozycji do pracy na danym stanowisku.

Wskazówka: Idąc na to spotkanie warto podsumować wszystkie informacje zdobyte podczas wcześniejszej rozmowy kwalifikacyjnej.

Złożenie oferty

Po zakończeniu całego procesu rekrutacyjnego składamy listy intencyjne najlepszym kandydatom.

Wskazówka: Po otrzymaniu listu intencyjnego zastanów się, czy praca na tym stanowisku spełnia wszystkie Twoje oczekiwania i czy chcesz pracować u nas na dłużej.

KONTRAKTY

Selekcja aplikacji

Po otrzymaniu aplikacji od kandydatów dział HR wraz z bezpośrednim przełożonym przeprowadzają analizę wszystkich CV od kandydatów. Podczas selekcji brane są pod uwagę wymagania stawiane kandydatowi na konkretne stanowisko pracy, między innymi doświadczenie zawodowe, wykształcenie i znajomość języków obcych.

Wskazówka: Jeżeli chcesz, aby Twoja aplikacja została przez nas wybrana, starannie przygotuj dokumenty aplikacyjne.

Rozmowa kwalifikacyjna z Kierownikiem Kontraktu

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, podczas której spotkają się z Kierownikiem Kontraktu. W trakcie rozmowy między innymi są poruszane tematy dotyczące motywacji kandydata do podjęcia nowej pracy, jego wcześniejszego doświadczenia i kompetencje.

Wskazówka: Rozmowa kwalifikacyjna to nie tylko odpytywanie. Bierz w niej aktywny udział, aby jak najwięcej dowiedzieć się o danym stanowisku pracy.

Złożenie oferty

Po zakończeniu całego procesu rekrutacyjnego składamy listy intencyjne najlepszym kandydatom.

Wskazówka: Po otrzymaniu listu intencyjnego zastanów się, czy praca na tym stanowisku spełnia wszystkie Twoje oczekiwania i czy chcesz pracować u nas na dłużej.