Puszczykowo

FBSerwis S.A. świadczy usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Puszczykowa. Usługa będzie realizowana do 31 grudnia 2022 r.