Informacje o kontrakcie

FBSerwis Gmina Kórnik

Od dnia 01 stycznia 2020r. FBSerwis SA wspólnie z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Śremie oraz Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych „Artur Zys” rozpoczęła odbiór odpadów z gminy Kórnik. FBSerwis SA jest odpowiedzialna za transport odpadów biodegradowalnych od ponad 20 tys. mieszkańców. Kontrakt obowiązuje do dnia 31.12.2020 r.

Rodzaje odbieranych odpadów:

1. Zmieszane odpady komunalne.
2. Odpady zbierane selektywnie:

  • papier, tektura,
  • tworzywa sztuczne,
  • szkło.

3. Bioodpady.