Dominowo

FBSerwis SA świadczy usługi w ramach kontraktu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Dominowo, odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Umowa obowiązuje do dnia 31.12.2022r.