KLESZCZEWO

Od 1 stycznia 2022 FBSerwis świadczy usługi w zakresie odbioru i transportu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odbioru, transportu i zagospodarowania pozostałych odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny na terenie Kleszczewa.