Informacja dla mieszkańców Swarzędza

Informacja dla mieszkańców Swarzędza

Z uwagi na panujące zagrożenie epidemiologiczne związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz koniecznością dostosowania usług do aktualnie obowiązującej sytuacji, informujemy, że w zakresie realizowanych usług wystąpić mogą przejściowe utrudnienia związane z opóźnieniem odbioru odpadów komunalnych do 3 dni roboczych od dnia odbioru określonego w harmonogramie. Przepraszamy za ewentualne utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość dla tej wyjątkowej sytuacji. Ciągłość realizacji usługi jest zależna od kondycji zdrowotnej oraz możliwości świadczenia pracy przez naszych pracowników.