Gmina Krzykosy

Od 1 lipca 2019 r. FBSerwis SA razem z firmą Artur Zys (podwykonawca) świadczy usługi w ramach kontraktu na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Krzykosy, odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.