Miasto i Gmina Dukla

Od początku 2018 r. roku FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Dukla. Usługa będzie realizowana do 31.12.2022 r.

FBSerwis Karpatia działa w południowo-wschodniej Polsce w pasie od Tarnowa, przez Rzeszów, Przemyśl, aż do Krosna. Firma prowadzi działalność w obszarze odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz higieny komunalnej. Spółka posiada regionalną instalację do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Tarnowie. Moce przerobowe zakładu wynoszą ponad 50 tysięcy ton rocznie.