Gmina Jasienica Rosielna

Od 1 lipca 2014 roku FBSerwis Karpatia sp. z o.o. (dawniej TRANS-FORMERS KARPATIA Spółka z o.o.) świadczy usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jasienica Rosielna. Obecnie realizowana jest kolejna umowa z Gminą. Usługa będzie realizowana do 31.12.2019 r.

W czerwcu 2017 r. FBSerwis S.A. sfinalizowała zakup 100% udziałów Trans-Formers Karpatia Spółka z o.o. w Tarnowie. Od końca sierpnia 2017 r. spółka działa pod nową nazwą - FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. Zmianie uległy adresy skrzynek poczty elektronicznej.
Adresy biur, baz transportowych oraz numery telefonów pozostały bez zmian.


FBSerwis Karpatia działa w południowo-wschodniej Polsce w pasie od Tarnowa, przez Rzeszów, Przemyśl, aż do Krosna. Firma prowadzi działalność w obszarze odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz higieny komunalnej. Spółka posiada regionalną instalację do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Tarnowie. Moce przerobowe zakładu wynoszą ponad 50 tysięcy ton rocznie.