Informacje o kontrakcie

FBSerwis Karpatia sp. z o.o. świadczy usługi w ramach kontraktu na odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Zakliczyn. W ramach usługi odbierane są:

  • zmieszane odpady komunalne,
  • odpady gromadzone selektywnie (w tym papier, tworzywa sztuczne, szkło),
  • odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony,
  • odpady biodegradolwane.