Informacje o kontrakcie

FBSerwis Karpatia w Mieście i Gminie Dąbrowa Tarnowska

FBSerwis Karpatia sp. z o.o. świadczy usługi w ramach kontraktu na odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska. W ramach usługi odbierane są:

  • zmieszane odpady komunalne,
  • odpady segregowane (w tym plastik, szkło, papier, metal),
  • odpady biodegradowalne,
  • odpay wielkogabarytowe.