Miasto i Gmina Wojnicz

Od 1 stycznia 2020 roku FBSerwis Karpatia sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Wojnicz. Usługa będzie realizowana do 31.12.2021 r. Podwykonawcą w zakresie odbioru odpadów jest firma AVR S.A.

FBSerwis Karpatia działa w południowo-wschodniej Polsce w pasie od Tarnowa, przez Rzeszów, Przemyśl, aż do Krosna. Firma prowadzi działalność w obszarze odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz higieny komunalnej. Spółka posiada regionalną instalację do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Tarnowie. Moce przerobowe zakładu wynoszą ponad 50 tysięcy ton rocznie.