Informacje o kontrakcie

FBSerwis Karpatia w Gminie Skrzyszów

FBSerwis Karpatia sp. z o.o. (dawniej TRANS-FORMERS KARPATIA Spółka z o.o.) świadczy usługi w ramach kontraktu na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Skrzyszów. W ramach usługi odbierane są:

  • zmieszane odpady komunalne,
  • odpady gromadzone selektywnie (w tym papier, tworzywa sztuczne, szkło),
  • odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony,
  • odpady biodegradolwane.

FBSerwis Karptia sp. z o.o. prowadzi również obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pogórskiej Woli należącego do Gminy Skrzyszów.