Informacje o kontrakcie

FBSerwis Karpatia na terenie Miasta i Gminy Ryglice

FBSerwis Karpatia sp. z o.o. (dawniej TRANS-FORMERS KARPATIA Spółka z o.o.) świadczy usługi w ramach kontraktu na odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Ryglice. W ramach usługi odbierane są:

  • zmieszane odpady komunalne,
  • odpady gromadzone selektywnie (w tym papier, tworzywa sztuczne, szkło).