Gmina Zapolice

1 lipca 2017 r. działając na mocy umowy z Gminą Zapolice FBSerwis S.A. rozpoczęła świadczyć usługę na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Zapolice.

1 lipca 2017 r. działając na mocy umowy z Gminą Zapolice FBSerwis S.A. rozpoczęła realizację zadania, polegającego na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Zapolice.

Czas trwania kontraktu: 24 miesiące (01.07.2017 – 30.06.2019)

Zamawiający: Gmina Zapolice

Więcej informacji po kliknięciu na kafelki poniżej.