Gmina Kamieńsk

1 stycznia 2018 r. na mocy umowy z Gminą Kamieńsk FBSerwis S.A. zaczęła świadczyć usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kamieńsk.

1 stycznia 2020 r. na mocy umowy z Gminą Kamieńsk FBSerwis S.A. zaczęła świadczyć usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kamieńsk. Zakres zamówienia obejmuje obsługę posesji zamieszkałych, jak również gminnego PSZOKu.

Czas trwania kontraktu: 8 miesiące (01.01.2020 – 31.08.2030)

Zamawiający: Gmina Kamieńsk

Więcej informacji po kliknięciu na kafelki poniżej.