Informacje o kontrakcie

FB Serwis w Gminie Kłodzko

Od 1 stycznia 2016. roku Konsorcjum FBSerwis S.A., Cespa Compañia Española de Servicios Públicos y Auxiliares i Tempo Sp. z o.o. świadczy usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (zmieszanych, selektywnie zebranych i gabarytowych) z terenu Gminy Kłodzko – 35 sołectw.

Kontrakt wykonywany jest za pomocą podwykonawcy, czyli firmy Eko-Tim Sp. z o.o.

Czas trwania kontraktu: 4 lata (01.01.2016 – 31.12.2019).

Zamawiający: Gmina Kłodzko