Gmina Kłodzko

Od 1 stycznia 2016 roku konsorcjum FBSerwis S.A. FBSerwis, Cespa S.A. oraz Tempo sp. z o.o. świadczy usługę w zakresie transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Kłodzko.