Informacje o kontrakcie

FBSerwis w Gminie Brzeg Dolny

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzeg Dolny z następujących miejscowości: Brzeg Dolny, Bukowice, Godzięcin, Grodzanów, Jodłowice, Naborów, Pogalewo Wielkie, Pogalewo Małe, Pysząca,Radecz, Stary Dwór, Wały, Żerków, Żerkówek.

Ponadto obsługa PSZOK-u zlokalizowanego na terenie bazy Radecz 38 dla mieszkańców objętych zamówieniem .

Szczegółowy zakres usług:

 1. Zmieszane odpady komunalne.
 2. Odpady zebrane selektywnie:
 • papier i tektura
 • szkło
 • tworzywa sztuczne,metale oraz odpady wielomateriałowe
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • odpady zielone
 • odpady wielkogabarytowe
 • gruz
 • przeterminowane leki (z 5 wyszczególnionych aptek)
 • baterie (z 12 wyszczególnionych jednostek)