Biuro prasowe

Azbest – jak pozbyć się problemu?

13.09.2019

Eternit ma zniknąć z dachów polskich budynków najpóźniej w 2032 r. Ten niegdyś powszechnie stosowany materiał budowlany szkodzi zdrowiu i środowisku, gdy włókna azbestu przedostają się do powietrza. Szczególnie ważne jest właściwe usuwanie i składowanie eternitu.

Elektryczny – estetyczny – ekologiczny. Nowy pojazd we flocie FBSerwis

04.09.2019

FBSerwis Wrocław zakupiła nowy pojazd elektryczny, który pomoże zadbać o czystość Rynku we Wrocławiu. Pojazd jest w 100% bezemisyjny.

Centrala FBSerwis w nowym biurze

02.09.2019

Po 7 latach FBSerwis opuszcza biuro przy ul. Stawki 40. Nowe biuro mieści się przy ul. Siedmiogrodzkiej 9.

FBSerwis SA, założona przez Budimex SA i Ferrovial Services International, świadczy zintegrowane usługi w zakresie utrzymania infrastruktury, gospodarki odpadami oraz efektywności energetycznej. Firma realizuje kontrakty zlecone przez GDDKiA, obejmujące bieżące utrzymanie 1200 km dróg krajowych i autostrad, świadczy usługi w zakresie modernizacji infrastruktury oświetleniowej (ok. 20 tys. punktów świetlnych), odbiera odpady komunalne od prawie 0,5 mln osób, posiada 4 regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych (status RIPOK) oraz utrzymuje technicznie budynki, obiekty przemysłowe i sportowe o łącznej powierzchni ponad 1 mln m² dla klientów sektora prywatnego i publicznego. Grupa FBSerwis zatrudnia ponad 1300 osób.

Do klientów FBSerwis w Polsce należą m.in. PL.2012+ (Zarządca PGE Narodowego), Port Morski w Gdańsku, GDDKiA, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, Zarząd Infrastruktury i Transportu w Krakowie, sieć hipermarketów Auchan, ING Bank Śląski, Miasto Wrocław.

Kontakt dla mediów:

Magdalena Nowicka
Marketing Manager
magdalena.nowicka@fbserwis.pl

Press Kit - materiały do pobrania (.zip)

Aktualności