Biuro prasowe

FBSerwis Wrocław dalej dba o Stare Miasto i Krzyki

01.04.2020

FBSerwis ponownie podpisała umowy na całoroczne utrzymanie czystości i porządku w dzielnicach Stare Miasto oraz Krzyki we Wrocławiu.

Koronawirus w branży komunalnej

25.03.2020

Okres zagrożenia epidemiologicznego jest szczególnie trudny dla tych, którzy ze względu na specyfikę pracy nie mogą wykonywać jej z domu. Odpadów nie da się odbierać ani przetwarzać zdalnie, dlatego pracownicy przedsiębiorstw z branży gospodarki odpadami mogą odczuwać niepokój związany z pandemią.

Jak sprawdzić, czy przedsiębiorca posiada uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami?

09.03.2020

Dotkliwe kary grożą nie tylko za gospodarowanie odpadami bez odpowiednich pozwoleń, ale również za przekazywanie odpadów podmiotom bez uprawnień. Jak sprawdzić, czy kontrahent posiada niezbędne pozwolenia?

FBSerwis SA, założona przez Budimex SA i Ferrovial Services International, świadczy zintegrowane usługi w zakresie utrzymania infrastruktury, gospodarki odpadami oraz efektywności energetycznej. Firma realizuje kontrakty zlecone przez GDDKiA, obejmujące bieżące utrzymanie 1200 km dróg krajowych i autostrad, świadczy usługi w zakresie modernizacji infrastruktury oświetleniowej (ok. 20 tys. punktów świetlnych), odbiera odpady komunalne od prawie 0,5 mln osób, posiada 4 regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych (status RIPOK) oraz utrzymuje technicznie budynki, obiekty przemysłowe i sportowe o łącznej powierzchni ponad 1 mln m² dla klientów sektora prywatnego i publicznego. Grupa FBSerwis zatrudnia ponad 1300 osób.

Do klientów FBSerwis w Polsce należą m.in. PL.2012+ (Zarządca PGE Narodowego), Port Morski w Gdańsku, GDDKiA, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, Zarząd Infrastruktury i Transportu w Krakowie, sieć hipermarketów Auchan, ING Bank Śląski, Miasto Wrocław.

Kontakt dla mediów:

Magdalena Nowicka
Marketing Manager
magdalena.nowicka@fbserwis.pl

Press Kit - materiały do pobrania (.zip)

Poznaj nasze usługi zintegrowane.

Aktualności