Biuro prasowe

FBSerwis będzie odbierać odpady w Swarzędzu na zlecenie ZM GOAP

28.05.2020

FBSerwis wygrała w przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych w Swarzędzu. Wartość kontraktu to blisko 26 milionów złotych.

FBSerwis wspiera szpitale i samorządy w walce z koronawirusem

05.05.2020

FBSerwis postanowiła wesprzeć szpitale, Urzędy Miast i Gmin oraz inne podmioty zaangażowane w walkę z koronawirusem. Kwota, jaką przeznaczy łącznie na pomoc w walce z epidemią to ponad 400 tys. zł.

3R, czyli hierarchia postępowania z odpadami w domu

22.04.2020

Hierarchia sposobów postępowania z odpadami to szereg wytycznych dla przedsiębiorców, które określają kolejność działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz skutecznego gospodarowania nimi.

FBSerwis SA, założona przez Budimex SA i Ferrovial Services International, świadczy zintegrowane usługi w zakresie utrzymania infrastruktury, gospodarki odpadami oraz efektywności energetycznej. Firma realizuje kontrakty zlecone przez GDDKiA, obejmujące bieżące utrzymanie 1200 km dróg krajowych i autostrad, świadczy usługi w zakresie modernizacji infrastruktury oświetleniowej (ok. 20 tys. punktów świetlnych), odbiera odpady komunalne od prawie 0,5 mln osób, posiada 4 regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych (status RIPOK) oraz utrzymuje technicznie budynki, obiekty przemysłowe i sportowe o łącznej powierzchni ponad 1 mln m² dla klientów sektora prywatnego i publicznego. Grupa FBSerwis zatrudnia ponad 1300 osób.

Do klientów FBSerwis w Polsce należą m.in. PL.2012+ (Zarządca PGE Narodowego), Port Morski w Gdańsku, GDDKiA, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, Zarząd Infrastruktury i Transportu w Krakowie, sieć hipermarketów Auchan, ING Bank Śląski, Miasto Wrocław.

Kontakt dla mediów:

Magdalena Nowicka
Marketing Manager
magdalena.nowicka@fbserwis.pl

Press Kit - materiały do pobrania (.zip)

Poznaj nasze usługi zintegrowane.

Aktualności