Zarząd FBSerwis

Artur Pielech

CEO i Prezes Zarządu FBSerwis SA

Od listopada 2012 r. wiceprezes zarządu, od lipca 2014 r. prezes zarządu i dyrektor generalny FBSerwis SA, polskiej firmy założonej przez Ferrovial Services S.A. i Budimex S.A. Firma działa w obszarze gospodarki odpadami, utrzymania infrastruktury, Total Facility Management i efektywności energetycznej.

Zawodową karierę rozpoczął w 1996 r. w konsultingu, od r. 2001 w zespole Roland Berger Strategy Consultants. Był odpowiedzialny zarówno za rozwój obecności firmy na polskim rynku, jak i za doskonalenie metod zarządzania w regionie CEE. W tym czasie, polska filia powiększyła się pięciokrotnie. Podczas jego pracy w CTL Logistics, gdzie był wiceprezesem zarządu i dyrektorem ds. sprzedaży i rozwoju, firma – jako jedna z nielicznych – wyszła zwycięsko z kryzysu ekonomicznego w 2008 r. Następnie, Artur Pielech przez ponad 2 lata pełnił funkcję dyrektora wykonawczego w RUCH SA. Nadzorując prace zespołu ponad 600 osób, zbudował i wdrożył strategię hurtowej dystrybucji FMCG i prasy.

Jest absolwentem Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Gdańskiej na kierunku Zarządzania Procesami Produkcyjnymi.

Grzegorz Cioch

Wiceprezes Zarządu FBSerwis S.A.

Grzegorz Cioch wspiera strategiczny rozwój FBSerwis od września 2013 roku.

Jest odpowiedzialny za pion utrzymania i zarządzania infrastrukturą, w tym także za projekty PPP.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu i doradztwie zarządom polskich i międzynarodowych firm działających w wielu branżach. Karierę zawodową rozpoczął w 2001 r. w Oddziale Finansów Korporacyjnych PriceWaterhouseCoopers Deutsche Revision AG we Frankfurcie nad Menem w Niemczech, a kilka lat później dołączył do zespołu w warszawskiej siedzibie PwC Polska. Pełnił funkcję dyrektora w Roland Berger Strategy Consultants w Warszawie, odpowiedzialnego za realizację projektów w branży infrastrukturalnej, energetycznej, chemicznej i paliwowej.

Grzegorz Cioch jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na wydziałach Finansów i Bankowości oraz Metod ilościowych i systemów informatycznych. Ukończył także studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na wydziale Psychologii Społecznej, a następnie w Szkole Głównej Handlowej na wydziale Prawa Spółek Handlowych.

Iwona Frączkowska

Dyrektor ds. Personalnych, Członek Zarządu FBSerwis S.A.

Iwona Frączkowska jest absolwentką Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Ukończyła również studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku Psychologia Społeczna w Zarządzaniu Rozwojem Organizacji a także liczne szkolenia korporacyjne w obszarze przywództwa, zarządzania, zagadnień związanych z HR.

Iwona Frączkowska posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe. Z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi związana jest od 17 lat, a swoje doświadczenie HR-owe zdobywała w takich firmach jak Vattenfal Sp. z o.o., Carlsberg Polska S.A., czy G4S Holdings (Polska) Sp. z o.o., gdzie jako Dyrektor ds. Personalnych przez 7 lat była odpowiedzialna za politykę personalną w grupie 7 spółek kapitałowych zatrudniających blisko 10.000 pracowników. Z FBSerwis S.A. Iwona Frączkowska związana jest od stycznia 2015.

Michał Parafiniuk

Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu FBSerwis S.A.

Michał Parafiniuk jest odpowiedzialny za kompleksowe tworzenie i wdrażanie strategii finansowej firmy. W FBSerwis pracuje od grudnia 2014 roku.

Zanim dołączył do FBSerwis, zarządzał projektami z zakresu strategii finansowych w sektorach budowlanym i logistycznym. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe. Karierę zawodową rozpoczynał pracując w departamencie audytu w Arthur Andersen oraz Ernst & Young a także w dziale rozwiązań finansowych Andersen Business Consulting. Następnie przez ponad 7 lat wspierał rozwój Budimeksu, najpierw w roli kierownika w dziale kontrolingu, by później objąć obowiązki dyrektora ds. analiz strategicznych. W 2012 roku dołączył do zespołu CTL Logistics, pełniąc tam rolę dyrektora finansowego.

W 2001 ukończył studia na kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej. Jest członkiem Instytutu CFA i Stowarzyszenia Biegłych Księgowych (ACCA).

Małgorzata Wilczek

Dyrektor Dywizji Facility Management, Członek Zarządu FBSerwis S.A.

Małgorzata Wilczek odpowiada w FBSerwis za rozwój usług utrzymania technicznego nieruchomości i obiektów przemysłowych dla klientów sektora prywatnego i publicznego. Zanim dołączyła do FBSerwis w 2014 r., pracowała w SPIE Polska (poprzednio Hochtief) na stanowisku Dyrektora ds. Rozwoju, Sprzedaży i Marketingu.

Małgorzata Wilczek posiada ponad 14-letnie doświadczenie w doradztwie z zakresu Facility Management, w tym tworzeniu holistycznej strategii dla nieruchomości i budowaniu portfolio nowych usług.

Wojciech Smołka

Dyrektor Dywizji Usługi Środowiskowe, Członek Zarządu FB Serwis SA.

Wojciech Smołka odpowiada za rozwój projektów w zakresie odbioru i przetwarzania odpadów komunalnych oraz usług środowiskowych.

Karierę zawodową zaczynał jako pracownik naukowy w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. W latach 1999-2014 zarządzał firmami w różnych dziedzinach gospodarki komunalnej: MPGM Sp. z o.o., PUK Sp. z o.o. , ESTA Sp. z o.o., PUK van Gansewinkel Dolny Śląsk Sp. z o.o., Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. oraz grupy Veolia Usługi dla Środowiska S.A.

Wojciech Smołka jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej. Wykształcenie uzupełniał na University of Minnesota/Institute of Public Affairs w Minneapolis na kierunkach: zarządzanie projektami, zarządzanie finansowe, restrukturyzacja przemysłu i transfer technologii. Posiada licencję zarządcy nieruchomości i certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie rzeczy.

Równolegle, od 31 sierpnia 2015, pełni również funkcję Prezesa Zarządu w spółce córce FBSerwis Dolny Śląsk Sp. z o.o., zajmującej się przetwarzaniem i zagospodarowaniem odpadów.