KONTAKT

Przedsiębiorstwo Usługowe ANTRANS
Boruja Kościelna, ul. Szkolna 3
64-300 Nowy Tomyśl

Kierownik kontraktu: telefon kontaktowy: 665 190 010; adres email: dariusz.wojta@antrans-nt.pl
Biuro Obsługi Klienta: telefon kontaktowy: 733 533 117 lub 733 533 891 adres email: kontakt@antrans-nt.pl

Dane firmy
FBSerwis SA
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st.W-wy, XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000421036
NIP 527 267 60 62
REGON 146097236
Kapitał zakładowy: 88.000.000,00 PLN, wpłacony w całości


Formularz kontaktowy