Artykuł na stronie internetowej ZM GOAP

21.11.2014

Zapraszamy do lektury artykułu na temat postępów w przygotowaniach do startu kontraktu na wywóz i transport odpadków w czterwch sektorach Poznania przez firmę FBSerwis. Artykuł zamieszczony został na oficjalnej stronie Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej.

(żeby przejść na stronę artykułu należy kliknąć na logo powyżej lub tutaj)