Poznań

Od 1 stycznia do 31 marca 2018 r. FBSerwis S.A. będzie świadczyć usługę odbioru odpadów komunalnych na terenie sektora I – Poznań Grunwald, w ramach umowy podwykonawstwa, zawartej z Wykonawcą wybranym przez Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

Aktualności