Odbiór odpadów miasto Puszczykowo

Od 1 stycznia 2017 roku FBSerwis S.A. rozpoczyna świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Puszczykowa. Usługa będzie realizowana prze 3 kolejne lata do 31.12.2019 - sektor XII.